» Publikacje  » Remont-malowanie elewacji


Malowanie elewacji obiektów zabytkowych jest skuteczną metodą zabezpieczenia przed szeroko pojętym procesem ich niszczenia. I w tym zakresie prac wysokościowych metodami alpinistycznymi na linach czujemy się doskonale. Wysoka wieża kościoła czy elewacja obiektu przemysłowego nie stanowi dla nas tajemnicy. Wiemy że odpowiedni dobór materiałów malarskich pod względem ochronnym elewacji jest bardzo trudnym zadaniem a kolor nie może być jedynym kryterium doboru materiału. Należy pamiętać o trwałości powłoki, odporności na starzenie i promieniowanie uv, oraz właściwościach dyfuzyjnych dla gazów, jednym słowem brak tu miejsca na eksperymenty. Warto tu zastanowić się nad doborem sprawdzonych systemów zamiast tanich farb opartych na nie drogich spoiwach dyspersyjnych i pigmentach w następstwie czego pomalowana elewacja szybko traci kolor a farba zacznie się łuszczyć i odpadać.

Szczególnie obiekty zabytkowe ( kościoły, pałace, kamienice ) stawiają przed wykonawcą wymagania które wykluczają dowolność stosowanych materiałów. W porozumieniu z inwestorem oraz konserwatorem zabytków należy przywrócić oryginalne powłoki farb elewacyjnych nawiązujące do kolorystyki i użytej technologii. Malowanie elewacji to finał zadania jakim jest "renowacja-malowanie elewacji" na wysokości. Poprzedza go pracochłonne i odpowiedzialne zadanie jakim jest przygotowanie podłoża, które częstokroć uległo daleko posuniętej degradacji. Zagrzybione ściany, cementowe uzupełnienia wapiennych wypraw tynkarskich czy zawarte w elewacji sole budowlane wskutek podciągania kapilarnego wód gruntowych to stały obraz przed remontem.

Polecamy rozwiązania systemowe do uzdrawiania starego budownictwa m.in. Epasit Sanier-System 2000, jest to kompletny program naprawczy wilgotnego i uszkodzonego muru. W ofercie Firmy Schwepa znajdziemy zaprawy wapienne do uzupełnień uszkodzonej elewacji kościoła czy kamienicy. Na dalszym etapie prac przygotowawczych do malowania elewacji być może trzeba będzie zastosować iniekcje poziomych izolacji przeciwwilgociowych aby zapobiec podciąganiu kapilarnemu wody z gruntu. Mycie elewacji oraz usunięcia skażenia biologicznego i wzmocnienie to w zasadzie koniec przygotowań przed malowaniem elewacji. Każdy obiekt to osobny problem i całe spektrum działań aby nadać mu dawny blask i splendor. Staraliśmy się pokrótce zarysować ogrom prac z jakimi możemy się zetknąć "tylko" malując elewacje. Tylko dobry program prac konserwatorskich lub projekt budowlany skonsultowany z fachowcem jest w stanie zaoszczędzić nam wielu rozczarowań przy malowaniu elewacji.

Malowanie elewacji na tynku glinianym

Wskutek niewielkiej wytrzymałości tynku wykonanego w glinie wolno stosować zwłaszcza przy pierwszym malowaniu tylko powłoki malarskie niepowodujące naprężeń np. farba wapienna z dodatkiem drobnego piasku lub farba silikatowa z dodatkiem mączki kwarcowej.

Malowanie elewacji farbami wapiennymi i wapienno-kazeinowymi na tynku wapiennym

Najważniejsze jest chemiczne związanie powłok malarskich i tynku dlatego też stary tynk pokrywa się szlamem wapiennym z dodatkiem drobnego piasku i ewentualnie niewielkiej ilości białego cementu a następnie na świeżo, kładzie się powłokę malarską.

Malowanie elewacji farbą silikatową na tynku wapiennym lub cementowym

Szkło wodne potasowe w powłoce malarskiej poprzez wiązanie krzemianów tworzy mocne połączenie z piaskiem kwarcowym zawartym w tynku. Powierzchnia styku pomiędzy szkłem wodnym a piaskiem kwarcowym musi być duża w tym celu należy  go w przypadku starego tynku odsłonić przez oczyszczenie.

Malowanie elewacji na tynku gipsowym i anhydrytowym


W przypadku tynku gipsowego i anhydrytowym ze względu na zawartość siarczanu wapniowego powłoki malarskie o spoiwie w postaci wapna, cementu i szkła wodnego potasowego nie są odpowiednie ponieważ chemicznie źle reagują z siarczanem wapnia aż do zniszczenia wyłącznie.


prace alpinistyczne, prace wysokościowe


 
     
   
 
licznik odwiedzin - 6465414        Icona | mapa strony | © 2005-2009
Utworzono w systemie darmowe strony www EntroCMS