Dotacje

Skąd pozyskać fundusze na "zamrożenie czasu"?


W wielu rozmowach, jakie odbyliśmy z księżmi często pojawiał się temat zdobycia funduszy na konserwacje czy remont zabytkowego kościoła. Zadanie wydaje się trudne tym bardziej, że remontu wymaga niejednokrotnie cały obiekt, przy którym całe lata nie przeprowadzano żadnych prac remontowo - konserwatorskich a jeżeli, to zazwyczaj wykonywały je osoby mające mgliste pojęcie a najczęściej żadne żadne o pracach konserwatorskich czy restauratorskich np. przy zabytkowej elewacji. Tego typu zabiegi wykonywane przez przypadkowych niefachowców bardziej szkodzą zabytkowi niż go ratują.


Jako przykład może tutaj służyć spoinowanie murów ceglanych zaprawą cementową, bardzo szkodliwą dla ceramiki. Dlatego tak ważnym i jednocześnie pierwszym krokiem przed przystąpieniem do konserwatorskich, restauratorskich czy robót budowlanych przy zabytkowym kościele jest konsultacja z konserwatorem. on wyda niezbędne zalecenia, zleci zinwentaryzowanie obiektu oraz przeprowadzenie badań techniczno - naukowych.


Te wszystkie czynności poprzedzają powstanie programu prac konserwatorskich, projektu budowlanego oraz kosztorysu - dokumentacji niezbędnej w poszukiwaniu różnego tupu dotacji.


Oczywiście konieczna jest również zgoda na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytku wydana przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków a także pozwolenia na budowę ( Pr.Budowlane )


Prace restauratorskie przy obiekcie dziedzictwa kulturowego  wiążą się z wysokimi nakładami - naturalnie zależą one od rozmiaru prac i degradacji substancji zabytku. Remont można podzielić na kilka etapów, realizowanych w miarę pozyskiwanych przez parafię środków finansowych a po zakończeniu inwestycji koniecznie na bieżąco przeprowadzą prace konserwatorskie,by uniknąć w przyszłości wysokich wydatków.


Tak niebagatelnych kosztów bez dofinansowania z zewnątrz, zazwyczaj parafia nie jest w stanie sama udźwignąć. W tym momencie należy zastanowić się nad wyborem źródła dotacji czy refundacji, na jedną inwestycje można uzyskać dofinansowanie z kilku źródeł: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewódzki Konserwator Zabytków, Fundusz Kościelny, Urząd Marszałkowski, Fundusz Ochrony Środowiska, Urząd Gminy, dotacje unijne, polskie i zagraniczne fundacje.


Dofinansowanie może być udzielone od 75% do nawet 100% nakładów koniecznych. Na stronach Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji - Fundusz Kościelny znajdują się wnioski do pobrania i regulaminy przyznawania dotacji. Niestety nie zawsze udaje się pozyskać dofinansowanie.


Wówczas pozostaje wykazanie się własną przedsiębiorczością i zabieganie o prywatnych sponsorów - przecież wielu z nas chciałoby aby na odrestaurowanej świątyni znalazła się tabliczka z jego nazwiskiem, nazwiskiem darczyńców - którzy przyczynili się do odzyskania przez skarb sztuki kościelnej dawnego piękna.


prace wysokościowe, dotacje, obiekty zabytkowe, icona
 
 
     
   
 
licznik odwiedzin - 6445817        Icona | mapa strony | © 2005-2009
Utworzono w systemie darmowe strony www EntroCMS