» Publikacje  » Ochrona drewna


Drewno jest bogactwem naturalnym towarzyszącym człowiekowi od zawsze. Służyło do budowania prostych szałasów, do wyrobu naczyń i narzędzi, było też blaskiem i ciepłem ogniska. Do dziś wykorzystujemy go w budownictwie przemysłowym oraz odtwarzania detali architektonicznych zabytkowej architektury drewnianej, konstrukcji dachowych kościoła. Wszystkie obiekty zawierające w swej konstrukcji drewno od zawsze są narażone niszczeniem poprzez grupę szkodników , zwanych popularnie "drewnojadami". Postęp cywilizacyjny z ogólną tendencją do oszczędzania wszędzie i na wszystkim daje doskonałe pole do popisu korozji biologicznej. Brak odpowiednich proporcji w drzewostanach liściastych i iglastych, niedostateczna i nieterminowa higiena lasu spowodowana redukcją etatów i angażowaniem do pracy ludzi bez odpowiednich kwalifikacji, wpływa na rozwój szkodników i chorób na etapie wzrostu drzewa
.
Pozyskiwanie drewna przed uzyskaniem wieku do wycinki, w szczególności drewna konstrukcyjnego, daje kiepski materiał o niskiej gęstości spowodowanej przewagą warstwy bielastej, konsekwencją czego jest mała odporność na grzyby i owady ( wyższa wilgotność i mniejsza twardość )

Sosna w przekroju poprzecznym składa się z ciemnego rdzenia zwanego twardzielem, wokół niego koncentrycznie ułożone są roczne słoje warstwy bielastej od zewnątrz otoczone korą. Pod względem konstrukcyjnym, wytrzymałościowym i odporności na grzyby i owady, są drzewa zawierające przewagę twardziela nad bielem. Ponadto niczym nie uzasadnione oszczędności i chęć zysku powoduje pozyskiwanie drewna w okresie letnim, w okresie intensywnej wegetacji. Latem w związku, ze wzrostem drzewo posiada wyższą wilgotność, wpływa to bezpośrednio na podatność surowca na rozwój sinizny i pleśni w wysokich letnich temperaturach. Suszenie tarcicy z wyższego progu wilgotności powoduje pęknięcia, negatywnie to wpływa na późniejsze walory estetyczne i konstrukcyjne drewna. Stworzone warunki sprzyjają na zagnieżdżenia jaj owadów i zarodników grzybów. W okresie letnim przypada jednocześnie okres rujki szkodników, jakie mogą zostać zawleczone z transportem do tartaku i tam infekować wyrobione drewno. Drewno po ścince powinno być jak najszybciej przetarte i pozbawione kory, w przeciwnym razie dochodzi do sinizny wywołanej przez grzyby i do atakowania warstw bielastych poprzez szkodniki rozwijające się w martwej korze. Materiał przetarty powinien być przechowywany z dala od drewna w balach i kory, w lokalizacji osłoniętej od bezpośredniego słońca i deszczu na przekładkach pozwalających prawidłowe przewietrzanie.

Następnymi mankamentami są błędy w fazie projektowej a następnie wykonawstwie konstrukcji drewnianych. Do podstawowych jest stosowanie surowego drewna nie poddanego impregnacji, bądź poddanego nietrwałej metodzie powierzchniowej , która po paru latach nie chroni już drewna. Niewielu zdaje sobie sprawę, iż zabarwione na zielono drewno nie daje żadnej gwarancji trwałości na przyszłość. Udowodnione jest , że jedyną skuteczną metodą zabezpieczającą na długie lata substancje drewna jest impregnacja ciśnieniowa. Brzemienne w skutkach są błędy w fazie wykonawstwa powodujące zaciekanie , zawilgocenie i podtapianie konstrukcji, są to idealne warunki do rozwoju grzybów, glonów, mchów i porostów. Brak prawidłowej wentylacji poddaszy i przestrzeni wnętrz dachowych wytwarza atmosferę sprzyjającą rozwojowi grzybów i owadów.

Również do często popełnianych błędów jest eksploatacyjnych domów i konstrukcji drewnianych należą: brak okresowego odnawiania powłok ochronnych na elementach drewnianych narażonych na działanie czynników atmosferycznych i tworzenie z obiektów mieszkalnych szczelnie zaizolowanych termosów. Najprostszą naturalną metodą walki z grzybami jest wentylacja konstrukcji drewnianej.


Prace wysokościowe


 
     
   
 
licznik odwiedzin - 6445800        Icona | mapa strony | © 2005-2009
Utworzono w systemie darmowe strony www EntroCMS