» Publikacje  » Remont elewacji ceglanej


Czyszczenie elewacji ceglanej (czyszczenie chemiczne cegły )


Pozostawienie w procesie czyszczenia w stanie jak najbardziej nie zmienionym spieku cegły jest sprawą fundamentalną. Cegły które ulegają silnemu zabrudzeniu czarnymi nawarstwieniami gipsowymi możemy czyścić preparatem chemicznym opartym na związkach kwasu fluorowodorowego.


Dezynfekcja cegły - elewacja ceglana

Do jednych z głównych czynników powodujących niszczenie elewacji ceglanych są mikroorganizmy. Jednym ze źródeł zakażenia jest podciąganie kapilarne a wraz z nim transport w wyższe partie elewacji bakterii, glonów i innych drobnoustrojów zawartych w glebie. Silny ich wzrost widoczny jest w miejscach wystawionych na szczególne działanie wody. W wyniku procesów metabolicznych wydzielane są kwasy powodujące rozkład węglanów wapniowych zapraw oraz materiałów ilastych cegieł.

Wzmocnienie osłabionych cegieł

W wyniku utraty pierwotnej wytrzymałości mechanicznej materiału budulcowego  jakim jest cegła, oraz osłabionych piaszczących się fragmentów materiałów mineralnych stosuje się preparaty do wzmacniania cegły opartych na estrach kwasu krzemowego.

Uzupełnianie ubytków cegieł kitami naprawczymi

Niewielkie ubytki możemy naprawić stosując kity wypełniając cegłę. Należy dobrać odpowiedni kolor aby jak najlepiej dostosować materiał napraw do oryginalnego podłoża, zaprawa wybarwiona m masie na kolor materiału uzupełnianego, do otworzenia zewnętrznej powierzchni cegły.

Scalanie kolorystyczne elewacji ceglanej

Na wiekowych elewacjach ceglanych dokonywano napraw w postaci cegły o innej kolorystyce które tworzą barwną mozaikę. Jesteśmy w stanie temu zaradzić stosując scalenie kolorystyczne całej elewacji technikami laserunkowymi które posiadają właściwości hydrofobowe.

Hydrofobizazja elewacji ceglanej

Dla ochrony całej elewacji ceglanej przed destruktywnym wnikaniem wód opadowych i wilgoci z powietrza stosujemy płaszcz hydrofobowy. Impregnacja hydrofobizująca nie tylko chroni elewacje przed niszczeniem, ale radykalnie ograniczy jej brudzenie się. Osiągnięty w wyniku konserwacji efekt estetyczny zostanie zachowany przez szereg lat

Zaprawy wapienne ( spoinowanie murów ceglanych )          

Zaprawy wapienne posiadają małą wytrzymałość mechaniczną, są nieodporne na zamrażanie i krystalizujące w ich porach sole rozpuszczane w wodzie, są niecałkowicie odporne na działanie wody ( przede wszystkim zawierającej kwas węglowy ), a także całkowicie nieodporne na zanieczyszczające atmosferę silne kwasy ( siarkowy, azotowy ). Wymienione czynniki powodują stopniowe niszczenie zapraw występujących w zewnętrznych partiach murów, co przejawia się głównie w ich dezintegracji granularnej ( rozpad ziarnisty ) i osypywaniu się. Stopniowo zaprawa rozpada się coraz głębiej, może to powodować wypadanie cegieł z muru. Szczególnie mocno przebiegają te zjawiska w zaprawach zasolonych, narażonych na częste i głębokie działanie wody. W przypadku gdy mury są suche, zaprawy wapienne nie ulegają zniszczeniu a ich wytrzymałość z biegiem czasu wzrasta. Dobrze zachowane zaprawy spotykamy więc we wnętrzach budowli, a także miejscach chronionych przed wodą i głębiej położonych warstwach zewnętrznego lica murów pozostających poza strefą nasiąkania wodą.


konserwacja cegły, czyszczenie cegły. eleacja ceglana


 
     
   
 
licznik odwiedzin - 6445814        Icona | mapa strony | © 2005-2009
Utworzono w systemie darmowe strony www EntroCMS